DİĞER

e-Dönüşüm Hizmetleri

UFRS

UFRS (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları), 2005 yılından itibaren uygulanan bir kararla, halka açık şirketlerin uluslararası mevzuatlara göre düzenlemeleri gereken mali raporlarıdır.

KDV İade

SAP’nin standardına uygun olarak geliştirilmiş KDV İade Çözümümüz ile Kdv İade tutarlarınızı otomatik hesaplayarak, dönemsel olarak GİB ile paylaştığınız KDV İade raporlarını GİB’in istediği formatta tek tıkla oluşturup, paylaşabileceksiniz!

e-İrsaliye

Kağıt irsaliye ile aynı hukuki niteliklere sahip, merkezinde Gelir İdaresi Başkanlığı’nın olduğu, sadece uygulamaya kayıtlı şirketler arasında dijitalleşen, üzerinde irsaliye’ye konu tüm alanların yer aldığı bir çözümdür.

e-Kayıt Saklama

e-Kayıt Saklama sistemi, belirlenen konulara ait kayıtların elektronik ortamda oluşturulması, saklanması ve raporlanmasını sağlayan bir sistemdir.

e-Serbest Meslek Makbuzu

Serbest meslek erbapları tarafından mesleki faaliyetlere erişkin düzenlenen ve kağıt serbest meslek makbuzu ile aynı hukuki niteliklere sahip elektronik bir belgedir.

e-Müstahsil Makbuzu

Tarımsal ve hayvansal ürünlerin satın alınmasında Fatura yerine geçen ve ticari bir vesika olarak kullanılan, kağıt müstahsil makbuzu ile aynı hukuki niteliklere sahip elektronik bir belgedir.

Dış Ticaret

İthalat ve ihracat işlemlerinin mevzuata uygun şekilde, tek bir ekran üzerinden takip edilmesini sağlayan teknolojidir.

Figopara

Figopara aracılığıyla e-Fatura’nızda veya faturalı çekinizde belirtilen size ödenecek tutarı vade süresinden önce mümkün olan en kısa sürede elde etmek için finans şirketlerinden hizmet alabilirsiniz.